Rabu, 24 April 2013

Tujuan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam

Bimbingan dan konseling prinsipnya ialah merupakan bantuan kepada individu; artinya pelaksanaan kegiatan mencegah atau memecahkan masalah-masalah pendidikan yang sedang dihadapi, secara rinci tujuan bimbingan dan konseling pendidikan Islami sebagai berikut:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kegiatan belajar / pendidikan antara lain:
a. Membantu individu memahami hakikat pendidikan Islam.
b. Membantu individu memahami tujuan dan kedudukan pendidikan menurut Islam.
c. Membantu individu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar
d. Membantu individu menyiasati kegiatan belajar agar berhasil
e. Membantu individu melakukan kegiatan belajar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.


2. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar / pendidikan antara lain:
a. Membantu individu agar mampu memahami problem yang dihadapinya.
b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan lingkungannya.
c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah belajar yang sesuai dengan ajaran Islam.
d. Membantu individu menetapkan pilihan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan ajaran Islam.


3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kegiatan belajar agar tetap baik dan mengembangkannya menjadi lebih baik antara lain:
a. Memelihara individu yang situasi dan kondisi belajarnya yang bermasalah telah teratasi, tidak kembali bermasalah.
b. Mengembangkan situasi dan kondisi belajar menjadi lebih baik.

0 komentar:

Ikutan Komentar